Kancelárske a školské potreby

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné podmienky upravujú vzťah medzi Optimal Žilina, s. r. o.  (predávajúci) a zákazníkom (kupujúcim). Kupujúci odberom tovaru od predávajúceho v plnom rozsahu súhlasí so znením všetkých  uvedených obchodných podmienok. 

ORGÁN DOZORU

 
                             Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
                             Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

                             Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1 
                             odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
                             tel. č.: 041/ 7632 130 
                             fax č.: 041/ 7632 139 
                             e-mail: za@soi.sk

 

Objednávky

Tovar si konečný spotrebiteľ môže kúpiť v predajni alebo prostredníctvom e-shopu. Taktiež svoju objednávku môže poslať e-mailom,  faxom alebo telefonicky. 

Ceny

Ceny sú uvedené  bez/s DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien uvedených v cenníku pri neočakávanom vývoji trhu alebo kurzu.

Platobné podmienky

Splatnosť faktúr je 14 kalendárnych dní, ak nie je dohotnuté inak. V prípade nedodržania platobných podmienok zo strany kupujúceho, si predávajúci vyhradzuje právo zmeniť spôsob platby. U nových zákazníkov si predávajúci vyžaduje platbu v hotovosti, alebo vopred.

Záloha za objednaný tovar

V prípade objednania tovaru, ktorý je atypický alebo nie je v danom množstve bežne dostupné na sklade predávajúceho je kupujúci povinný zložiť zálohu vo výške 30% z ceny tovaru s DPH (ak nie je dohodnuté inak) po doručení záväznej písomnej objednávky.

Dodanie tovaru

Tovar si kupujúci môže prevziať osobne počas otváracích hodín, priamo v predajni v Žiline.

Pokiaľ kupujúci zistí nekompletnosť dodávky, alebo zámenu sortimentu, je povinný ohlásiť tieto skutočnosti do 24 hodín od prevzatia tovaru. Inak je dodávka považovaná za kompletnú bez chýb. 

Spôsoby dodania tovaru 

Objednávaný tovar posielame poštou (pri malých zásielkách) alebo prepravou spoločnosti Optimal Žilina, s. r. o. Pri objednávke doručenej do 15 hod. predávajúci zabezpečí expedíciu tovaru zo svojho skladu v nasledujúci pracovný deň.

Cena za balné a prepravu 

Tovar > 100€ s DPH zdarma

Tovar < 100€ s DPH 6 €

Tlačiarne, kopírovacie a písacie stroje - cena prepravy závisí od váhy tovaru- cena dohodou.

V prípade osobného prevzatia tovaru sa balné a prepravné neúčtuje.

V prípade požiadavky na iné prepravné služby, hradí kupujúci prepravné náklady danej prepravnej služby. 

V prípade, že celá objednávka nie je vybavená z dôvodu nedostatku tovaru, poplatok za balné a prepravné účtujeme len pri odoslaní prvej časti zásielky. Pri zjavnom poškodení tovaru počas prepravy, je kupujúci povinný urobiť písomný záznam o povahe škody s prepravcom, resp. poškodený tovar neprevziať.

  • Skontrolujte neporušenosť obalu a baliacej pásky.
  • Ak je obal alebo páska poškodená, skontrolujte obsah zásielky s prepravcom.
  • V prípade poškodenia tovaru spíšte ihneď s prepravcom protokol o škode, alebo zásielku neprevezmite.

         Inak reklamácia ohľadne poškodenia NEBUDE UZNANÁ!

Vrátenie tovaru

Tovar môžete bez udania dôvodu vrátiť, ak nebol používaný a je zabalený v originálnom balení. Lehota pre vrátenie tovaru je do 7 dní, po vzájomnej dohode predávajúceho a kupujúceho. Za vrátenie správne dodaného tovaru si predávajúci vyhradzuje právo účtovať poplatok 5,00 €.


Záručné podmienky a reklamačný poriadok


Kupujúci je povinný predávajúcemu reklamovať chyby tovaru bez zbytočného odkladu, podľa podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach obchodného zákonníka. Reklamácie na zjavné závady (nekompletnosť výrobku, prasknutý plast, poškriabaný povrch), akceptuje predávajúci do 24 hod. od prevzatia tovaru. Ak je na tovar poskytovaná záruka, musí byť reklamácia uplatnená do konca záručnej doby, ktorá je uvedená na záručnom liste. Po uplynutí záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
Záruku možno uplatniť iba v prípade vrátenia chybného tovaru v pôvodnom obale s príslušenstvom spolu s kópiou dodacieho listu a vyplneným reklamačným protokolom. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru k predávajúcemu hradí kupujúci a náklady na prepravu späť ku kupujúcemu hradí predávajúci.

Reklamácie tonerových, atramentových kaziet a tlačových pások

1. Súčasťou reklamačného protokolu musí byť aj výtlačok s preukázanou chybou kazety. K výtlačku pripíšte stručne nastavenie tlačiarne.
2. Kazety predávajúci zasiela tak, aby sa cestou nemohli ešte viac poškodiť, prípadne vytiecť.  V prípade, že kazeta obsahuje menej ako 50 percent obsahu, reklamácia nemôže byť uznaná.
Záručné a pozáručné opravy sa vykonávajú v sídle spoločnosti Optimal Žilina, s. r. o..

 

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ÚDAJOV:

Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám, ani inak komerčne využívané.


Odoslaním objednávky akceptujete naše obchodné podmienky.