Kancelárske a školské potreby

Servis kancelárskej techniky

ŽILINA, Tajovského 8525/27A

Online servis  - nahlasovanie porúch

v e-maile uveďte prosím:

  • typ zariadenia
  • popis závady
  • pri kopírovacom  stroji stav kópií
  • kontaktná osoba + tel.

Servis a údržba tlačiarní, kopírovacích strojov, písacích strojov a inej kancelárskej techniky

Poskytujeme záručný servis na nami predaný tovar a pozáručný servis pre tlačiarne, kopírovacie stroje, skartovačky,multifunkcie a písacie stroje 
- Canon , Hewlett Packard
- Konica Minolta
- Brother , Samsung
- Sharp 

-Písacie stroje - všetky značky

 

Servisný zásah sa rozumie zaistenie funkčnosti daného zariadenia, a to buď: odstránením chyby, výmenou chybného dielu alebo v prípade nutnosti výmenu celého zariadenia. Servis zariadenia je uskutočňovany u zákazníka pokiaľ to rozsah práce umožňuje. Pokiaľ chyba vyžaduje opravu v servise, tak zariadenie odvezieme na dobu nevyhnutnú pre jej odstránenie.

Zákaznik si môže dopraviť zariadenie na servis aj sám na adresu: Tajovského 8525/27A, Žilina.

Váš kopírovací stroj, tlačiareň alebo skartovač potrebuje 1-krát ročne urobiť údržbu. Hlavne v lokalitách so zvýšenou prašnosťou (napr. kancelárie na prízemí) sa nevypláca podceňovať pravidelnou údržbou. Pri výkone pravidelnej údržby, nie je naším zámerom vyčistiť povrch zariadenia, ale hlavne vnútro zariadenia. Vďaka tomuto zásahu dosiahneme vysokú kvalitu a spoľahlivosť na výstupe Vášho zariadenia.

 

Pravidelnou preventívnou údržbou predlžujeme životnosť Vašich strojov a znižujeme  riziko náhlych výpadkov z opotrebovania.

 

Cenník servisu na vyžiadanie.